Финансовите министри и управителите на централни банки на Г-20 призоваха към подкрепа за икономическото възстановяване на света

2021-04-08 10:26:14

На 7 април в Рим се проведе среща на финансовите министри и управителите на централни банки на страните от Г-20. Тя е втората подобна след като Италия пое ротационното председателство на групата.

На срещата страните постигнаха консенсус за избягване на предварително оттегляне от експанзивните политики, насърчаване реформата на международната данъчна система, борбата с климатичните промени и устойчивото развитие.

В заключителната декларация от срещата се посочва, че в рамките на Г-20 съществува консенсус относно по-нататъшно засилване на сътрудничество и продължаване на финансовата подкрепа за възстановяване на световната икономика след пандемията от COVID-19.

Както предишната, настоящата среща също се проведе във видео формат. На пресконференцията след края ѝ, италианският икономически и финансов министър Даниеле Франко изтъкна, че според участниците, макар перспективата пред световната икономика да се е подобрила благодарение на финансовата подкрепа и масовата ваксинация срещу COVID-19, възстановяването все още е изпълнено с фактори на несигурност. По-ранното оттегляне от експанзивната парична и фискална политика може да доведе до реални рискове, затова е необходимо то да става постепенно и поетапно. За тази цел Международният валутен и финансов комитет е поискал допълнително специални права на тираж в размер на 650 милиарда долара, за да се задоволи глобалното търсене на резервни активи и се подпомогне възстановяването на световната икономика.

Класация