Световната банка: През 2021г. растежът на световната икономика вероятно ще е 4%

2021-01-06 12:14:54

В последния си доклад Световната банка предвижда, че разпространението на ваксините срещу COVID-19 ще съдейства за растеж от 4% на световната икономика през тази година.

В доклада се посочва, че през 2020 г. световният БВП се е свил с 4,3%, но през 2021 г. вероятно ще се възстанови до предишните нива. Милиони хора изпаднаха в бедност заради пандемията, която оказа дългосрочно влияние върху икономическите дейности и доходите. За да възстановяват своите икономики, всички страни предприемат мерки за овладяването на заразата и разширяват ваксинирането. В същото време те продължават с реформата в областта на инвестициите, за да се намали зависимостта от увеличаването на дълговете на правителството.

В доклада още се посочва, че заради по-малкото забавяне в развитието и бързото възстановяване на китайската икономика, загубите за световната икономика ще са по-малки от очакваното. През 2020 г. свиването на икономиката на развитите държави е било 5,4%, а на развиващите се – 2,6%. През 2021 г. се очаква растеж до 3,3% за развитите икономики и от 5% за развиващите се, като прогнозите за САЩ и Европа са съответно за ръст от 3,5% и 3,6%, а за китайската икономика той ще бъде 7,9%.

Класация