Азиатската банка за развитие повиши прогнозата си за икономическия ръст на Китай

2020-12-11 10:38:49

От публикувания вчера доклад от Азиатската банка за развитие за перспективите на азиатското развитие през тази година стана ясно, че заради ускореното възстановяване на китайската икономика, банката повишава прогнозата си за икономическия ръст на страната от 1,8% на 2,1%.

В доклада се посочва, че през третото тримесечие на тази година увеличението на БВП на Китай достигна 4,9% спрямо същия период на миналата година и за първите три тримесечия китайската икономика реализира 0,7% положителен растеж. Към момента китайската промишленост се възстановява бързо, следвана от кетъринг индустрията, хотелиерството и други сфери на услугите. Банката предвижда още, че ръстът на китайската икономика през 2021 г. ще достигне 7,7%.

Класация