Данъчните облекчения на пристанището за свободна търговия в Хайнан надхвърлиха 400 милиона юана

2021-12-03 15:02:35

На 1 декември бе отбелязана една година от началото на политиката за нулеви мита за вноса на суровини и спомагателни материали на пристанището за свободна търговия в Хайнан. В това число влизат и търговията със стоки и услуги, производството, преработката, авиационната поддръжка и други области. Като резултат корпоративните данъци на предприятията бяха намалени с близо 400 милиона юана, което е силен стимул за развитието на зоната за свободна търговия.

Списъкът на суровините и спомагателните материали с нулеви мита включва селскостопански продукти, химикали и части за поддръжка на самолети и кораби. След завършването на първата фаза и пускането на базата за обслужване на едно гише на поддръжката на самолети на летището Мейлан в град Хайкоу от тази политика ще се облагодетелства световния пазар.

Класация