Провинция Дзянсу отчита ръст на преките чужди инвестиции в селското стопанство

2021-09-15 10:40:43

Реално използваните преки чуждестранни инвестиции в селскостопанския сектор в източната провинция Дзянсу са достигнали 283 милиона долара през първата половина на тази година, съобщиха местните власти.

Обемът им е с 9,7% по-висок от този за същия период на миналата година.

От 2010 г. досега провинцията е одобрила близо 1600 проекта в селското стопанство и земеделието, финансирани от чужбина, като реално използваните инвестиции възлизат на 13,1 милиарда юана.

Инвестиционните проекти постепенно обхващат повече области, включително земеделие и животновъдство, преработка на селскостопанска продукция, селски туризъм и други.

Класация