Шънджънската фондова борса обедини основния си пазар с този за малки и средни предприятия

2021-04-08 10:33:29

Във вторник Шънджънската фондова борса обедини основния си пазар с този за малки и средни предприятия, на фона на усилията си за унифициране на бизнес правилата и режима за надзор. След 16 години развитие пазарът за малки и средни предприятия се сближи с основния по мащаба на пазарната си стойност, производителността и търговските характеристики. Сливането е естествен избор, отчитащ пазарните закономерности, както и отговаря на необходимостта от изграждането на подредена и ясна пазарна система, се казва в съобщение на борсата.

Условията за емитиране на акции и котиране, праговете за инвеститори, механизмите за търговия и кодовете на акциите и съкращенията остават непроменени след сливането.

Включвайки само корекции в част от бизнес правилата, пазарните продукти, техническите стандарти и договорености за емитиране на акции и листване, сливането ще има незначително влияние върху пазарните операции и транзакциите на инвеститорите като цяло, заявиха от борсата още през февруари, когато китайският регулаторен орган за ценни книжа одобри хода.

Продуктите с фиксиран доход, фючърсите и опционните продукти няма да бъдат засегнати, както и програмата за свързване на Шънджънската и Хонконгската борси.

Класация