Чуждестранните инвестиции в Китай с ръст от 81% през 2020 г.

2021-04-05 14:44:10

Миналата година привлечените от Китай чуждестранни инвестиции се равняват на 520,5 милиарда долара, което представлява ръст от 81% спрямо 2019 г., се казва в доклад на Държавната администрация по чуждестранна валута

На фона на стабилното възстановяване на китайската икономика и подобрената бизнес среда, преките чуждестранни инвестиции в Китай са нараснали с 14% през 2020 г.

Пазарът за ценни книжа в страната през миналата година отчете нетен приток на задгранични инвестиции в размер на 254,7 милиарда долара, което е ръст от 73% на годишна база.

Според доклада резултатът се дължи на перспективното икономическо развитие, предпазливата парична политика и високото ниво на отваряне на финансовия пазар на Китай.

Класация