Китай преразгледа етичния кодекс за почтеност на медицинските проучвания

2021-02-23 10:42:15

Китай преразгледа етичния кодекс за почтеност на медицинските проучвания, като изясни правилата и границите за съответните практики на учените и изследователските институти. Поправките бяха направени съвместно от Държавната комисия по здравеопазване, Министерството на науката и технологиите и Държавното управление на традиционната китайска медицина. Кодексът постановява, че целият процес на медицински проучвания - от кандидатстването за проекти до публикации, преглед и оценка на резултатите от изследванията, трябва да отговаря на правилата за почтеност и добросъвестност.

В него се набляга и на биологичната безопасност в изследователската работа, включително с патогени, като се подчертава, че такива проучвания трябва да се извършват в съответствие със съответните закони и разпоредби.

В кодекса се изяснява, че академичните съветници и ръководители на проекти трябва да поемат отговорност за всяко нарушение на проекта. Освен това за всяка лична небрежност по отношение на управлението на проекта и надзора, както и за всяко неправомерно поведение, трябва да бъдат поети съответните отговорности.

Изследователските институти по медицина са длъжни да оповестят публично наложените наказания за академични нарушения и да съхраняват оригиналните данни, биоинформация, снимки и документация за научните проучвания за последваща проверка.

Класация