Китай ще работи за изграждането на 30 „напълно свързани“ 5G фабрики до 2023 г.

2021-01-24 10:56:17

Китай се стреми да изгради 30 „напълно свързани“ 5G фабрики в 10 ключови индустрии до 2023 г. Ще се работи по създаването на три до пет индустриални интернет платформи с международно влияние и до 2023 г. трябва да бъде създаден голям център за данни за индустриален интернет, се казва в план за действие за развитието на индустриалния интернет за следващите три години, който беше представен миналата седмица от Министерството на промишлеността и информационните технологии.

В него се посочва, че следващите три години (2021-2023) ще бъдат период на бърз растеж на индустриалния интернет в Китай. В него ще преобладават нови бизнес форми като интелигентно производство, мрежово сътрудничество и персонализация.

Индустриалният интернет, известен също като Интернет на нещата (IoT) в индустрията, се отнася до по-широкото въвеждане на модерни технологии като безжични мрежи от следващо поколение, големи данни и изкуствен интелект.

Данните на министерството показват, че в Китай вече има над 70 индустриални интернет платформи с регионално влияние, свързвайки около 60 милиона единици промишлено оборудване и над 400 000 предприятия.

Класация