Китай ще се фокусира върху четири задачи в усилията си за съживяване на селските райони

2021-01-14 11:04:11

Китай ще се съсредоточи върху четири ключови задачи при реализиране на политиката си за съживяване на селските райони, заяви на пресконференция в сряда Лиу Хуансин, заместник-министър на земеделието и селските въпроси.

На първо място, правителството подобри предлагането на зърно и други важни селскостопански продукти, като се съсредоточи върху производството на семена и обработваемата земя.

Второ, нужни са повече усилия за подобряване на индустриите в селата, като например преработката на селскостопански продукти, така че да се създадат нови работни места.

Трето, ще продължи модернизацията на водоснабдяването, логистиката, електропреносната мрежа и транспортната инфраструктура, а общественото образование в селските райони, болниците и културните институти ще бъдат подобрени.

Четвъртата задача е засилване управлението на селските райони, тъй като това е от решаващо значение за тяхното съживяване.

Надграждайки постигнатото при изкореняване на бедността, Китай е готов за нов етап от развитието на селското стопанство и селските райони, добави Лиу Хуансин.

Класация