Китай ще продължи да работи за защита на глобалното биоразнообразие

2021-01-13 10:28:35

На 11-ти т.м. китайският вицепремиер Хан Джън участва в международна видео среща под надслов „Една планета“, съобщи говорителят на Външно министерство Джао Лидзиен.

В изказването си на форума той е призовал към взаимноизгодно сътрудничество, съчетаване на амбициите с реалността и съвместни усилия за подобряване защитата на глобално биологично разнообразие.

Китай винаги е бил важен участник със значителен принос за изграждането на глобална екологична цивилизация, подчерта Джао Лидзиен.

Той посочи, че тази година град Кунмин ще бъде домакин на 15-та конференция на страните по „Конвенцията за биологично разнообразие“, която трябва да приеме глобална рамка за сътрудничество в сферата след 2020 г. и план за защита на биоразнообразието през следващото десетилетие.

Джао Лидзиен добави, че Китай се надявам страните да използват тази възможност, за да насърчат преговорния процес по определяне на рамката, да определят ефективни и постижими цели, да засилят координацията помежду си и продължат да работят заедно за защита на биологичното разнообразие.

Класация