Китай ще продължи да допринася за ликвидирането на бедността в света

2020-11-20 19:43:40

Ликвидирането на бедността във всичките ѝ форми е най-голямото предизвикателство пред света, за справянето с което е необходимо реализиране на устойчивото развитие. Китай ще продължи да насърчава глобалното сътрудничество в тази област, да споделя опита си с останалите държави и да засилва международното сътрудничество, заяви говорителят на Министерството на външните работи на Китай Джао Лидзиен на редовната си пресконференция.

"2020 г. е последната за изграждането на общество със средно ниво на благосъстояние в Китай, както и година на решителна победа в борбата срещу бедността. Най-бедните жители на селските райони ще се избавят от крайната бедност през тази година, прилагайки сегашните стандарти, и страната ще изпълни целите в Програмата на ООН за устойчивото развитие до 2030 г. с 10 години по-рано. Това ще бъде исторически принос на Китай за изкореняването на бедността и реализирането на мирното развитие в целия свят", заяви говорителят.

Според статистиките на Световната банка 800 милиона души в Китай са били избавени от бедността през последните 40 години от началото на реформите. Китайската концепция за „прецизно намаляване на бедността“ и „адаптиране на мерките към местните условия“ привлича все повече вниманието от международната общност, каза още Джао Лидзиен.

Класация