Как Китай ще постигне въглероден неутралитет до 2060 г.?

2020-09-27 11:26:57

На 22 септември в посланието си до Общото събрание на ООН китайският председател Си Динпин заяви, че Китай ще се стреми да постигне въглероден неутралитет до 2060 г., разкривайки амбициозната цел на страната с конкретна времева рамка.

През 2014 г. Китай представи Национален план за действие за измененията в климата 2014 г. – 2020 г. Поставените в него цели бяха постигнати до края на 2018 г., т.е. с две години по-рано. Имайки предвид предприетите от Китай многобройни мерки, сред които коригиране на индустриалната структура, оптимизиране на енергийните миксове, подобряване на енергийната ефективност и насърчаване изграждането на пазари на въглеродни емисии, според експертите намаляването на въглеродните емисии до нула до 2060 г. е реалистична цел.

Много световни лидери са любопитни да разберат как точно Китай ще реализира този план, като се имат предвид размерът на енергийната консумация и емисиите на страната. Ако Китай наистина се справи, то глобалното затопляне вероятно ще бъде само около 0,2 до 0,3 градуса по Целзий.

Макар и китайските власти да не посочват детайли, то предприетите различни мерки за справяне с проблема са на лице.

За разлика от другите икономики по света, където петролът е най-големият източник на въглеродни емисии, в Китай това е горенето на въглища, което е причина за около 75% от емисиите на парникови газове в страната. За да се справи с този проблем, Китай се стреми да коригира индустриалната си структура. През 2018 г. китайското правителство представи план за действие, който изисква от стоманодобивната промишленост да изпълни стандартите за „ултра ниски емисии“ до 2020 г. Страната подобри и електропреносната си мрежа с по-ефективни „свръхкритични“ централи, които произвеждат повече енергия с по-малко въглища. В рамките на Парижкото споразумение Китай обеща на света да увеличи капацитета на възобновяемите енергии на 800 до 1000 гигавата до 2030 г. Освен това бяха въведени политики, чиято цел е да се намали използването на въглища от домакинствата. През 2017 г. китайското Министерство на околната среда предостави субсидии на над три милиона семейства в северните и централни провинции на страната, за да инсталират електрически или газови нагреватели в домовете си.

Сред другите промени, които ще помогнат на Китай да намали емисиите от парникови газове, са повече електрически превозни средства и ограничения за разхода на гориво на новите. В края на 2019 г. електрическите автомобили по пътищата в страната са били 3,81 милиона, а производството на над 500 модела, които не покриват строгите стандарти за гориво, бе спряно през 2018 г.

Класация