Китай представи плановете си за изграждането на пилотни зони за свободна търговия в Пекин, Хунан и Анхуей

2020-09-22 09:44:37

В понеделник Китай представи плановете си за изграждането на пилотни зони за свободна търговия в Пекин и провинциите Хунан и Анхуей.

В китайската столица пилотната зона за свободна търговия ще бъде с площ от 119,68 кв. км и ще се състои от три части – за иновации в науката и технологиите, международни бизнес услуги и високотехнологични индустрии.

Според плана, Пекин ще открие и центрове за търговия с обекти на интелектуалната собственост и ще насърчи мултинационалните компании да създадат научноизследователски центрове. Ще бъде оптимизирана процедурата за разрешителни за работа и пребиваването на чужденци в Китай.

Пекин има планове да изгради и пилотна зона за дигитална търговия и обмен на големи данни, за да стимулира технологичните иновации и отварянето на сектора на услугите и дигиталната икономика.

Пилотните зони за свободна търговия в Хунан и Анхуей ще бъдат с площ съответно от 119,76 кв. км и 119,86 кв. км.

Класация