Имиджът на Китай продължава да се повишава

2020-09-16 11:01:25

На 15 септември Институтът за изследване на съвременен Китай и света към Управлението на Китай за издаване и разпространение на чуждестранна литература публикува резултатите от анкета за имиджа на Китай през 2019 г., според които той продължава да се повишава.

Анкетата е съвместно дело на Института и „Kantar Group“. В нея се включиха около 11 000 души от 22 държави.

Според резултатите от допитването над 60% от анкетираните чужденци са на мнение, че имиджът на Китай се повишава непрекъснато през изминалите 70 години и те признават постиженията на страната.

Според допитаните, през следващите 5 до 10 години Китай трябва да създаде имидж на „сътрудник за глобалното развитие“, на “голяма източна държава с древна история” и на “голяма отговорна страна”.

Икономиката, науката и технологиите са областите, в които те очакват Китай да играе по-голяма роля.

По отношение на концепциите за обмена между различните култури над 70% от анкетираните признават активната роля на Китай. Над 60% от тях подкрепят идеята за общност на споделената съдба и инициативата „Един пояс, един път“.

Класация