Китай ще въведе стандарти за „зелено пакетиране“

2020-08-12 10:29:50

Китай въвежда задължителни национални стандарти за куриерската индустрия, за да гарантира използването на безвредни материали за пакетиране. Страната си е поставила за цел до края на 2022 г. да изгради цялостна система от стандарти за „зелено пакетиране“ с ясни приоритети и оптимизирана структура.

Насоките бяха публикувани наскоро съвместно от осем отдела, сред които и Държавното управление на пощенските услуги. В тях се изисква да се усъвършенстват стандартите за „зелено пакетиране“ за целия процес – от пакетирането, материалите и рециклирането до пласирането.

Според китайски експерти, този ход е необходим, за да се насърчи висококачественото развитие на сектора. От Държавното управление на пощенските услуги обещаха в бъдеще да увеличат предлагането на безвредни материали за пакетиране.

Класация