Китайската централна банка ще предприеме по-гъвкава и целенасочена парична политика

2020-08-07 10:08:02

От Китайската централна банка заявиха вчера, че ще предприемат по-гъвкава и целенасочена парична политика и ще поддържат достатъчна ликвидност, за да подкрепят възстановяването на икономиката.

Плановете на банката са да поддържа разумно увеличение на паричното предлагане и финансирането в социалната сфера, както и да гарантира предлагането на банкови кредити, за да отговори на нуждите на компаниите от заеми.

От Китайската централна банка заявиха също, че силата и темпото на паричната политика ще зависят от успеха на усилията за контрол на новия коронавирус, както и от икономическата и финансова ситуация. Очакванията на банката са коефициентът на макро ливъридж постепенно да се върне на разумно ниво, след покачването на дълга заради икономическите стимули.

През първото тримесечие на годината коефициентът на макро ливъридж се е повишил с 14,5%, а необслужваните кредити са се увеличили заради предизвиканата от коронавируса криза. От търговските банки бе изискано да провеждат стрес-тестове и да подготвят план за действие при извънредни ситуации.

Класация