В Китай бе даден старта на Платформа за развитие и сътрудничество в областта на енергетиката

2021-04-02 09:51:50

През последните години Китай се очерта като най-голям пазар на възобновяема енергия и най-голям производител на оборудване за производството ѝ, стремейки се да реализира целта за постигане на въглероден неутралитет, и провежда активно международно сътрудничество в тази сфера.

От 23 март започна да функционира официално Платформа за развитие и сътрудничество в областта на енергетиката (GEI Development and Cooperation platform), създадена от Глобалната организация за енергийна взаимосвързаност и развитие. По този повод президентът на организацията и ръководител на Китайската асоциация на енергийните компании Лиу Джъня заяви на специална пресконференция, че платформата ще предоставя на правителствата на различни страни, компании и органи услуги, свързани с доставката на чиста енергия.

„Като първа дигитална платформа за насърчаване на глобално сътрудничество в развитие на енергетиката и електроенергията, платформата се стреми да създаде кръг от партньори за координирано развитие, иновации, споделяне на информация, обхващащ много страни и различни сфери. Тя ще предостави услуги по проекти, технологии и финанси на правителствата на различни страни, международни организации и компании“, посочи той.

Платформата е отворена за всички държави, чиито официални органи могат да публикуват информация, свързана с плановете си за развитие, закони и разпоредби, тръжна и друга информация, а компаниите могат да рекламират свои продукти. Потребителите на платформата могат да проследяват развитието на компаниите и да търсят пазарни възможности, финансовите институции да откриват възможности за инвестиции и предоставяне на финансови услуги, мозъчни тръстове, университети и международни организации да публикуват проучвания и изследванията и да дават консултации.

На пресконференцията министърът на енергетиката на Гвинея Бунтураби Ятара заяви, че страната му има богати водни ресурси и планира да ги използва по-оптимално за производството на електроенергия. Според него, Платформа за развитие и сътрудничество в областта на енергетиката е от важно значение за насърчаване на глобалното производство, доставки и използване на чиста енергия. „Чрез тази платформа Гвинея, Конго, Етиопия, Египет ще предоставят електроенергия на останалите страни от африканския континент, а дори и на потребители в целия свят“, подчерта министър Ятара.

Генералният секретар на Шанхайската организация за сътрудничество Владимир Норов също даде висока оценка за платформата като заяви: „Централна Азия има голям потенциал да произвежда енергия от възобновяеми източници. В момента страните в региона се стремят да формират единен енергиен пазар, като Узбекистан, Киргизстан и Казахстан работят особено тясно. Те имат желание за по-нататъшно разширяване на сътрудничеството и се надявам страните от ШОС да продължат взаимноизгодното си взаимодействие в областта на енергетиката, използвайки настоящата платформата“.

През последни години Китай работи за трансформацията си в нисковъглеродна страна и провежда активно международно сътрудничество в областта на възобновяемата енергия. С китайско участие са реализирани проектите ВЕЦ „Калета“ в Гвинея, „Кобошбург“ в Унгария, „Карот“ в Пакистан, за производство на слънчева енергия в Дубай.

Посланикът на ОАЕ в Пекин Али Обейд Дахери посочи на пресконференцията, че сътрудничеството на страната му с Китай е за пример. „Соларният парк „Мохамед бин Рашид ал Мактум“, който се строи в момента ще бъде най-големият подобен в света. В изграждането му участва Shanghai Electric Group (SEG). Сътрудничеството между Китай и ОАЕ е добър пример за съвместни усилия за реализиране на устойчиво развитие“, подчерта той.

В публикуваната през декември 2020 г. Бяла книга за развитие на енергетиката в Китай се посочва, че Пекин си сътрудничи с повече от 100 страни в областта на инвестициите, производствения капацитет, оборудване, технологии и правила в енергетиката. Китайските компании реализират проекти, отговарящи на световните стандарти, отговарящи на нуждите на страните и помагайки за използването на местните ресурси в името на развитието, съдействат за технологичния напредък, увеличаване на заетостта, икономическия ръст, подобряване на благосъстоянието на хората и реализиране на взаимното допълване на предимствата и общото развитие.

Класация