Интересът на Китай към Всеобхватното и прогресивно споразумение за транстихоокеанско партньорство показва решимостта му да продължава по пътя на реформите и отварянето

2021-01-04 13:55:15

Заявеният от Китай интерес да се присъедини към Всеобхватното и прогресивно споразумение за транстихоокеанско партньорство (CPTPP) показва решимостта на висшето ръководство да задълбочи реформите и да продължи отварянето на по-високо ниво, според анализатори. Те също добавят, че приключването на преговорите по инвестиционния договор между Китай и Европейския съюз може да направи стъпка по-близо към присъединяването на Китай и към CPTPP. Страната изрази откритото си отношение към присъединяването към споразумението за свободна търговия, подписано между 11 държави от Азиатско-тихоокеанския регион през 2018 г., след като в средата на ноември подписа Регионалното всеобхватно икономическо партньорство. На годишната национална конференция по икономическите въпроси през декември бе подчертана необходимостта от активно разглеждане на членството в CPTPP като част от усилията за напредък с реформите и по-нататъшното отваряне. Председателят Си Дзинпин също даде подобен ангажимент на срещата на икономическите лидери на 27-ия форум за икономическо сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион на 20 ноември. Интересът на Китай към присъединяване към търговската сделка беше обявен още през май от премиера Ли Къцян на пресконференция при закриването на годишната сесия на харламента.

Цуей Фан, професор в Университета за международен бизнес и икономика в Пекин, заяви, че приключването на преговорите за инвестиционна сделка между Китай и ЕС може да доближи Китай с една стъпка по-близо до присъединяването към CPTPP, тъй като сделката с ЕС обхваща също разпоредби от CPTPP, включително въпроси, свързани с трудовите права и поведението на държавните предприятия. „Това показа, че Китай е заел гъвкава позиция по преговорите в онези области, които се придържат към пазарните принципи и философията, ориентирана към хората“, казва той. Според него, членството в CPTPP отговаря на интересите на Китай за развитие, предвид бързия икономически растеж и близките му икономически и търговски връзки с азиатско-тихоокеанските икономики, въпреки че някои разпоредби в търговския пакт биха поставили предизвикателства по време на процеса на присъединяване.

Проявяването на интерес от страна на Китай към търговската сделка олицетворява готовността му да насърчава либерализацията на търговията и инвестициите и улесняването и икономическата глобализация, добави той. „Това също ще помогне на Китай да поддържа диалог и консултации със своите партньори, да изгради консенсус и да работи за създаването на зона за свободна търговия в Азиатско-Тихоокеанския регион“, казва Цуей Фан.

Уан Хуейяо, президент на Центъра за Китай и глобализацията, неправителствен мозъчен тръст със седалище в Пекин, заяви, че постигането на инвестиционната сделка между Китай и ЕС ще даде силен тласък за присъединяването на Китай към CPTPP. Присъединяването към CPTPP би означавало, че Китай трябва да възприеме практики в съответствие с международните стандарти в държавните поръчки, субсидиите, поведението на държавните предприятия и труда, каза той. „Китай ще повиши своите стандарти в множество области и ще проведе реформа в редица сектори, които не са в съответствие с международните практики след инвестиционната сделка с ЕС, което ще помогне за присъединяването на Китай към CPTPP“, посочва той. Активните усилия на Китай за защита правата на интелектуална собственост през последните години, включително прилагането на Закона за чуждестранните инвестиции и първата фаза на търговско споразумение между САЩ и Китай, ще положат солидна основа, според него. „Ако Китай се присъедини към пакта, това би било от важно значение не само за него самия, но и за света, както присъединяването към Световната търговска организация беше преди почти 20 години“, добавя Уан.

През ноември и декември правителството проведе две заседания след подписването на Регионалното всеобхватно икономическо партньорство, като изложи редица мерки за вътрешна реформа за изпълнение на договореностите, очертани в най-голямата търговска сделка в света. Като част от усилията за прилагане на споразумението, Китай ще отвори допълнително сектора на услугите в научноизследователска и развойна дейност, консултации и управление и услуги, свързани с производствения сектор и грижите за възрастни, и ще прилага по-високи стандарти в защитата на интелектуалната собственост и електронната търговия.

Изявленията, направени от ръководството на Китай относно присъединяването към CPTPP, са показател за твърдата решимост на страната да задълбочи реформата и да отвори напред, казва Су Цингъ, изследовател по световна икономика и политика в Китайската академия за социални науки. „Присъединяването към CPTPP, точно както Регионалното всеобхватно икономическко партньорство, ще стимулира допълнително вътрешните реформи и ще отвори страната по-широко за чуждестранни инвестиции. Също така ще даде възможност на страната да насочи вниманието си към световните стандарти в области като стоки, услуги и инвестиции“, посочва той, добавяйки, че СPTPP може да бъде пактът за свободна търговия с най-високи стандарти през следващите 15 до 20 години и повечето от неговите правила са в съответствие с посоката на китайските реформи и отваряне. „В дългосрочен план Китай трябва да разглежда членството в CPTPP като политически приоритет“, смята той.

Лиу Ин от Института за финансови изследвания „Чунян“ към Китайския народен университет, кзва, че присъединяването към CPTPP ще бъде важна стъпка в насърчаването на новата парадигма за развитие, при която вътрешният пазар е ключов, а вътрешният и международният се подсилват взаимно. Тъй като CPTPP обхваща разнообразни разпоредби, страната трябва да продължи с широкообхватната реформа на държавните предприятия и да се стреми да се адаптира към многостранните рамки на правилата за търговия, казва тя. Доклад, публикуван от Световната банка на 23 декември, също подчертава значението за Китай от присъединяването към CPTPP, като посочва, че този ход „може да осигури котва за допълнителни реформи, както присъединяването на Китай към СТО преди почти 20 години“.

Класация