През изминалите пет години Китай оптимизира и подобри икономическата си структура

2020-10-16 09:21:17

В село Анмин, провинция Съчуан, жителите ползват приложение на мобилните си телефони, с което могат да наблюдават в реално време какво се случва в техните домове и стопанства, когато не са там.

Джан Дзиуън е един от местните, който казва, че благодарение на приложението сега се свързва лесно и удобно със семейството си. „Зет ми работи в друг град. След като поставихме видеооборудването може да ни вижда по телефона си“, обяснява той.

През последните години хората от Анмин потребяват все повече, мнозина от тях са си построили нови къщи, имат автомобили и често ползват интернет за покупки и търговия.

По данни на статистиката, за 2019 г. обемът на продажбите на дребно на стоки за бита е бил 41,2 трилиона юана. Потреблението е допринесло с 57,8% за икономическия растеж на страната и остава негов най-важен двигател.

Същевременно, налице е цялостна трансформация на потребителската структура. През 2016 г. правителството изработи проект за структурна реформа на предлагането, чиято цел бе елиминиране на излишния производствен капацитет, държаната на склад стока, намаляване на разходите за производството и отстраняване на редица други недостатъци. От гледна точка на производството, трябваше да бъде повишено качеството и разширено предлагането, така че то да се адаптира към промените в структурата на потреблението. Властите поставиха особен акцент върху качеството на произвежданите в Китай продукти, и съответното подобряване на индустриалната структура, ускорено развитие на стратегически нови сектори, големи данни, облачни изчисления, промишлени роботи и интелигентно производство.

Пример за такова развитие е технологичната компания „Дзиниен“ от град Чанджоу, провинция Дзянсу. Благодарение на разработка, включваща 5G и изкуствен интелект, и съкратила времето за проверка на произвежданото от фирмата оборудване от 3 минути до 4 секунди, „Дзиниен“ бе отличена с първа награда в конкурса на Министерството на промишлеността и информационни технологии за приложение на 5G технологията.

Вицепрезидентът на компанията У Дзунуън посочи, че прилагането на 5G технологията до голяма степен е намалило разходите за производството. „Чрез 5G мрежата данните директно се предават в изчислителния център, където се обобщават и това ни позволи да свием производствените разходи“, казва той.

През периода 2015-2019 г. добавената стойност на третичната индустрия в БВП се нарасна от 50,8% до 53,9%, а този на вторичната намаля до 39% и на първичната до 7,1%. Това означава, че китайската икономическа структура продължава да се оптимизира и ориентира към производство с висока добавена стойност.

В същото време потреблението остава важен двигател за растежа и подобряване на предлагането. Директорът на Института за управление „Гуанхуа“ при Пекинския университет Лиу Чао заяви, че по време на 13-тия петгодишен план (2016-2020) най-голямата промяна е повишаването ролята на потреблението за икономическия растеж, който се преориентира трайно от разчитащ на износа и инвестициите, към акцентиращ върху потреблението. Това, по думите му, ще укрепи основата за реализиране на висококачествено развитие през периода на следващата петилетка (2021-2026).

Класация