Автомобилният пазар е изправен пред предизвикателства и шансове

2020-07-31 15:58:01

Според публикуваните неотдавна от Китайската асоциация на автомобилостротелите данни, през м. юни се наблюдава тенденция към възстановяване на производството и продажбите на автомобили в страната, като продажбите през първото тримесечие са по-добри от очакваното. От януари до юни производството и продажбите на леки коли са били съответно 10,1 милиона и 10,3 милиона, което представлява 16,8% и 16,9% спад. За м. юни обаче се наблюдава растеж от 22,5% и 11,6% спрямо същия период на миналата година. Епидемията от новия коронавирус оказа огромно влияние върху производството и продажбите на автомобили през първото тримесечие. През май и юни се наблюдава възстановяване на растежа, особено през юни производството и продажбата на тежки камиони е нараснала бързо, което е рядкост в исторически план. Това е свързано с възстановяването на икономиката, в частност преработвателната индустрия, подобряване на потребителския пазар и ускоряване изграждането на инфраструктура.

Данните на асоциацията на автомобилостроителите показват, че през първото полугодие делът на местните марки е намалял, докато ръст бележат само „Хунци“ и „Чанан“, като продажбите им са по-добри от средното ниво на пазара.

Междувременно важните автомобилни компании възстановяват производството в условията на натиск и част от тях осъществяват контролиран растеж. Автомобилната компания „Футиен“ е продала над 250 хиляди коли от януари до май, което представлява 13% растеж спрямо същия период на миналата година. През април и май са били продадени над 70 хиляди бройки. Благодарение на стимулите на местните власти, търсенето на нови и второ ръка автомобили е нарастнало, съдействайки за възстановяване на пазара.

Спирането на производството и продажбите в началото на годината, заради епидемията, е основната причина за проблемите в сектора през първото полугодие. Тъй като епидемията се разпространи по целия свят, външното търсене не успява да се въстанови и от януари до юли са изнесени само 386 хиляди коли, което е намаление с 20,9% спрямо същия период на миналата година.

Едновременно с това се наблюдава спад в продажбите на автомобили с нови енергии и техните производители са изправени пред неясноти, които налагат сериозна трансформация на този сегмент от автомобилната индустрия.

Неотдавна Китайската асоциация на търговците на автомобили публикува данни, от които се вижда, че през първото полугодие над 100 автомобилни компании и над 3000 за автомобилни части в света са спрели производство. След възстановяване производството вътре в страната, клиентите на автомобилния пазар са възстановени под 70% от обичайното, печалбите намаляват и всички компании намалиха прогнозите си за тазгодишния ръст.

С отшумяването на епидемията готовността на потребителите за закупуване на автомобили се възстановява, пазарът в големите и средни градове се намира в период на нарастване. Също така се появиха и нови начини за рекламиране и продажби на автомобили, при които се залага на онлайн предаванията.

Към момента в Китай има нужното търсене на автомобили и перспектива за развитие на пазара. Възстановяването на продажбите след възстановяване на производството показва гъвкавостта на автомобилната индустрия.

Класация