Каква бе паричната политика през първото полугодие?

2020-07-31 15:57:04

През първото полугодие новите кредити в юани са достигнали 12,09 трилиона, което представлява увеличение с 2,42 трилиона спрямо същия период на миналата година. На какво се дължи този сериозен ръст на кредитирането на фона епидемията от новия коронавирус; дали макроливъриджът ще се повишава устойчиво; Как ще се развива паричната политика в бъдеще, са все въпроси, чийто отговор е важен, за да се разбере насоката на китайската икономика през следващите месеци.

Според данните, през първото полугодие ръстът на широките пари и социалното финансиране е бил по-бърз от миналата година. В края на м. юни обемът на широките пари M2 е нараснал с 11,1% спрямо същия период на миналата година, а този на финансирането – с 12,8%, кредитите в юани – с 13,2%. Завеждащият Отдела за проучвания и статистика на Китайската народна банка Жуан Дзиенхун посочи, че финансовият капацитет през първото полугодие е достатъчен, повишава се ефективността на паричната политика, както и на обслужването на реалната икономика, което съдейства за икономическо и социално развитие на фона на продължаващите ограничения, заради епидемията.

Сред увеличеното социално финансиране през първото полугодие, новите кредити в юани за реалната икономика са били рекордно високи. Това, според Жуан, е резултат от увеличаване на капиталовото търсене на реалната икономика и от засилване на финансовата подкрепа.

Според анкета на централната банка предлагането и търсенето на кредити на фирмите и голямо. От една страна, разглежданите от анкетираните банки кредити за фирмите са надхвърлили тези за първите три тримесечия на миналата година. От друга страна, степента на теглене на кредити от фирмите е по-висока с 5,1% от тази за същия период на миналата година.

По отношение на макроливъриджа през второто полугодие, Жуан Дзиенхун казва, че под влияние на епидемията, през първите три месеца той се е увеличил с 14,5% и е възможно да продължи да нараства през второто полугодие. Даденото периодично повишение отразява разширяване на финансирането в подкрепа на реалната икономика, което създава условия за запазване на разумния макроливъридж.

Къде са отишли над 12-те трилиона юана нови кредити? Според данните, през първото полугодие фирмите са взели кредити на стойност 8,77 трилиона юана, които заемат 72,6% от новите. От това се вижда, че повечето от средствата отиват в реалната икономика. Най-сериозно е увеличението на кредитите за преработвателната индустрия и инфраструктурата, както и тези за средния и малък бизнес. В края на м. май кредитите за малките предприятия са били 12,9 трилиона юана, което представлява увеличение с 25,4% спрямо същия период на миналата година.

Междувременно финансирането в сектора на недвижимите имоти също е стабилно. Според данните, в края на май то е нараснало с 10,3%. Китайската народна банка полага усилия за насърчаване на финансовите институции да подобряват кредитната структура, с цел контролиране изтичането на финансовите ресурси в недвижимите имоти в подходящия размер, каза завеждащият Отдела за финансовите пазари Дзоу Лан. През последните години кредитите за недвижими имоти намаляват, като през май тази година новите са били само 25% от всички.

Управителят на Китайската народна банка И Ган прогнозира, че новите кредити за цялата година се очаква да достигнат около 20 трилиона юана. През първото полугодие вече са отпуснати 12,09 трилиона юана. „През второто полугодие паричните кредити и социалното финансиране ще продължат да нарастват“, казва заместник-началникът на Отдела за парична политика на Китайската народна банка Гуо Кай. От една страна, отпускането на кредитите трябва да отговаря на темповете на икономическото възстановяване, а от друга е важно лихвите да спаднат, но не прекалено, за да се избегнат проблеми.

Класация