КИТАЙ И “ПРОТОКОЛА ОТ МОНТРЕАЛ”

中国国际广播电台
 

       В последните 10 години Китай активно участва в различни мероприятия по опазването на озоновия слой. През 1986 и 1987 г. страната изпрати по отделно делегации на съвещанията за работата по опазването на озоновия слой и по подписването на протокола. През 1989 г. Китай официално се присъедини към “Протокола” и при първото му подписване предложи план “Относно създаване на многостранен фонд за опазване на озоновия слой”. През 1990 г. заедно с другите държави от света активно участва в работата по поправките на протокола.

    През 1991 г. официално се присъедини към официалния преработен вариант на протокола от Лондон и своевременно създаде кабинет на Китай по опазването на озоновия слой, съставен от 15 департамента, съвета, отдела, фирми, който отговаря за организиране на работата по “Протокола”. През 1992 г. Китай бе първата страна да изработи “Държавен план за постепенно спиране на разрушаването на озоновия слой”, който бе одобрен през 1993 г. от Държавния кабинет и изпълнителните съвети на фондации от различен тип.

     През 1994 г. изработи “Допълнителен план за тютюневата промишленост и постепенното спиране на разрушаването на озоновия слой”. През 1995 г. страната бе от първите да изработи 8 стратегии за постепенно спиране на разрушаването на озоновия слой от вещества като спрейове, пенопласти, домашни хладилници, индустриален антифриз, автомобилни климатици, пожарогасители, почистване на части за електроника; тези стратегии бяха одобрени от изпълнителните съвети на различни фондации.

      Досега чрез 4 административни органа - Световната банка, програмата на ООН за развитие, организацията на ООН за индустрия и развитие, програмата на ООН за екологични постановления заедно със САЩ, Канада, Германия и Дания, подадоха молби към различни фондации и 156 проекта получиха одобрение на обща сума 105,000,000 щ.д. Ако тези проекти се изпълнят докрай, може да се намалят с 31,800 тона веществата, разрушаващи озоновия слой.