КИТАЙ УСИЛЕНО ПРИЛАГА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНВЕНЦИИ

中国国际广播电台
 

    Китай се отнася с положителна отговорност, активно се придържа към международните конвенциите, към които се е присъединил, и изпълнява поетите в тях задължения. По отношение на много важни международни екологични конвенции Китай е изработил активен и възможен за прилагане план на действие.

     Например, изработи “Държавен план за постепенно спиране на разрушаването на озоновия слой” и “Държавен доклад по изпълнението на конвенцията за биологичното многообразие от Китай” и предприе серия от ефективни мерки за изпълнение на международните конвенции. В тази глава ние най-накратко ще Ви запознаем с изпълняването от страна на Китай на “Протокола от Монреал относно разрушаването на озоновия слой” и “Конвенцията за видовото многообразие”.