МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА

中国国际广播电台
 

      Китай е най-голямата развиващата се държава и голяма в екологично отношение страна и играе важна роля на международната екологична сцена. Китай активно участва в международни екологични прояви по цялото кълбо като дава голям принос за това, тя изпълнява конструктивна функция в областта на международната екология и развитие.

      През 1972 г. китайското правителство изпраща делегация за участие в първата конференция по човешка екология в Стокхолм. През 1992 г. правителствена делегация начело с премиер-министъра Ли Пън участва в съвещание на правителствените лидери в Рио де Жанейро и бяха сред първите да подпишат “Рамкова конвенция за промените в климата” и “Конвенция за биологичното разнообразие “. С това те спечелиха висока оценка от страна на международната общественост. През август 2002 г. правителствена делегация, водена от премиер-министъра Джу Жундзи, взе участие в съвещание на правителствените лидери по въпросите на устойчивото развитие в Йоханесбург и оповестиха приетото от китайското правителство “Постановление от Киото “, което бе похвалено от международната общност.

      В международните съвещания по екология и преговори по конвенции Китай винаги отстоява опазването на световната екология, както и принципа, че развиващите се и развитите държави имат общи, с някои различия, задължения, като стои твърдо на страната на развиващите се държави; противопоставя се на хегемонизма в областта на екологията, на използването на околната среда за предлог за намеса във вътрешните дела на други държави. В исторически и модерен аспект развитите държави носят главната отговорност за съвременните екологични проблеми, а развиващите се  са потърпевши. Затова развитите държави имат задачата първи да предприемат действия и освен това да подпомогнат развиващите се да засилят възможностите си за участие в световните мероприятия по опазване на околната среда.

      Освен това, народните екологични организации на всички страни по света, като Световната фондация за природата, Международния фонд за защита на животните и др., развиха многостранно сътрудничество със съответните управления и народни организации на Китай и постигнаха положителни резултати.

      В световен мащаб Китай създаде пръв модела на “Съвет по екология и развитие на международното сътрудничество на Китай”. Въпросният съвет е държавен консултативен орган от висш ранг и се състои от над 40 известни световни личности и специалисти. В десетте години след създаването му този съвет е подал много конструктивни предложения към китайското правителство и се смята за модел на международно сътрудничество в областта на екологията от страна на световната общност.