КОМИСИЯ ЗА КИТАЙСКА ЕКОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

中国国际广播电台

     През 1992 г. китайското правителство създаде Комисията за китайска екология и развитие на международното сътрудничество. Тя е международен съвещателен орган от висок ранг, ръководи се от член от Държавния съвет на КНР (в момента този пост се заема от зам.председателя на Държавния съвет – Цън Пейян) . Основното задължение на тази комисия е да предлага проекти за стратегии по околната среда и по важните, наложителни и ключови въпроси в сферата на развитието; както и да осъществява модели на стратегии и цели. Комисията се състои от министри или зам.министри от съответни ведомства на Държавния съвет, известни екологични специалисти и професори от страната и чужбина, както и от министри на други държави и ръководители на международни организации.

      Официалният уебсайт на комисията е http://www.cciced.org