ДЪРЖАВНО ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

中国国际广播电台

       През 1998 г. съгласно решението на Деветото Велико Народно Събрание и по проект на завеждащото реформите ведомство на Държавния Съвет, Китай официално създаде Държавното екологично управление (с ранг на министерство).  То е пряко подчинено на Държавния съвет и отговаря за работата по опазване на околната среда, която включва: съставяне на планове, стратегии и правни постановки в сферата на екологията, утвърждаване на административни правила, надзор над разработването и използването на естествените ресурси, строителство на важни екологични обекти и работата по възстановяването на природната среда. На него са подчинени различни по ранг регионални екологични дирекции. В момента на поста на главен управител на Държавното екологично управление е Дзие Джънхуа.

      Официалният уебсайт на Държавното екологично управление е http://www.zhb.gov.cn