ЦЕЛИ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА

中国国际广播电台

    Фиксирани цели на екологичната политика: до 2005 г. да се намали замърсяването и да се осъществи първично овладяване на отрицателната екологична обстановка, да се подобри качеството и в големите и средните градове, както и във важните райони, да се укрепи екологичното право, правителствените стратегии и управляващата система в рамките на социалистическата пазарна икономика.

      През 2005 г. да се намалят емисиите на главни замърсители като SO2, дим, прах, твърди промишлени отпадъци с 10% спрямо 2000 г.; киселинните дъждове и емисиите на SO2 в районите с ограничения върху тях – с 20% спрямо 2000 г.

      За осъществяването на китайската икономика и екологичните задачи от десетата петилетка, през този период за общата сума на инвестициите в тази сфера в цялата държава трябват 700 милиарда юана, което е около 1.3% от вътрешния продукт на страната.