РАЗВИТИЕ НА РАБОТАТА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В КИТАЙ

中国国际广播电台

      След повече от 30 години неуморни усилия,  работата по опазване на китайската екология вече е дала световно признати успехи. В процеса на регулиране на икономическите структури и разширяване на вътрешните потребности, Китай силно засили дейността си в тази сфера. Погледнато като цяло, тенденцията за увеличаване на замърсяването общо взето вече е овладяна, в някои градове и райони бе подобрено качеството на околната среда, което е необходим принос за осъществяване на стратегията на страната за устойчиво развитие.

 

Правителството обръща голямо внимание на работата по опазване на околната среда

      От 1997 г. насам, седем поредни години в периода между две Велики събрания, Китай проведе съвещания, на които се изслушаха доклади по работата в екологията, на основата на които се изработиха планове за по-нататъшни мерки. Правителството на страната смята, че опазването на околната среда е велико дело, което ще спомогне за укрепване на държавата и облагодетелстване на народа и засяга пряко обстановката на сигурност в страната. Същността на тази работа е опазване на производствените сили. За да се построи и усъвършенства механизъм за съвместна стратегия за околната среда и развитието, трябва чиновниците от цялата страна лично да се заемат с този проблем и да поемат отговорността по него. За да се засили унифицирания екологичен контрол трябва да се увеличат инвестициите в екологията и да се поощри участието на гражданите. Трябва да се поддържа равнопоставеност на дейностите по ограничаване на замърсяването и опазване на околната среда. Трябва да се набележат важни обекти  в градовете, речните басейни, районите и морските области, където да се ограничи замърсяването.

      В процеса на реформа на държавните органи непрекъснато се увеличават свързаните с опазването на околната среда. През 1988 г. китайското екологично управление промени статута си от Министерство на строителството и екологията в градовете и селата на самостоятелен орган, подчинен директно на Министерството на държавните работи. През 1993 г. стана в ранг на заместник-министерство, а през 1998 г. – в отделно министерство и започна да се нарича Главно държавно управление по опазване на околната среда.

 

ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ Е ОВЛАДЯНО

       През последните няколко години, Китай затвори и забрани 84,000 малки предприятия със замърсяващо производство, 23,800 промишлени предприятия имат замърсяващи производства, а над 90 % са осъществили премахване на главните замърсители.

      Проектите по справяне със замърсяването в определените от държавата важни райони, на дадения етап са дали резултати. Степента на замърсяване на главното течение на река Хуайхъ видимо се е подобрила, на Хайхъ и Ляохъ – намаляла, отрицателната тенденция в езерото Тайху е овладяна на първоначален етап, свръх захранването на езерото Диенчъ също е подобрено, а отрицателната насока на същия процес на езерото Чаоху като цяло е усвоена. В “Двете области на контрол” общото количество на емисиите на SO2 е намаляло, областта на разпространение и честотата на киселинните дъждове  се поддържа на постоянно ниво. Работата по подобряването на качеството на въздуха в Пекин е дала видими резултати. Също напредва работата по борбата със замърсяването в Бохайско море.

 

ОПАЗВАНЕТО И ПОСТРОЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА СА СЕ ЗАСИЛИЛИ

      Китай осъществява курс на едновременно ограничаване на замърсяването и опазване на околната среда, на опазване и построяване на екологична среда, като осъществяването върви с все по-бързи темпове. Природните резервати в страната са 1227 с обща площ от 98,210,000 хектара, което е 9.85% от площта на цялата страна. Държавата разреши строителството на 4 екологични провинции и 200 образцови екологични държавни района.

      По съществуващите горски райони се прилага широко мащабната програма за създаване на планински резервати и отглеждане на гора; тяхната площ е вече 77,800,000 му ( около 5,18 6,666 хектара). В 13 провинции, автономни района и градове на централно подчинение е забранена изцяло сечта на естествените гори. Горските насаждения заемат 16.5% от площта на страната.

НАПРЕДЪК В СЪЗДАВАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНИ ЗАКОНИ

      Към настояща дата Китай е адаптирал “Закон за предотвратяване на замърсяването на въздуха”, “Закон за предотвратяване на замърсяването на водите”, “Закон за опазването на морската среда”; прие “Закон за предотвратяване на звуковото замърсяване”, “Инструкция за прилагане на  закона за предотвратяване на замърсяването на водите “, “Правила за конструктивните задачи по опазването на околната среда” и други подобни закони. Досега Китай е публикувал 6 закона за екологията, 10 закона за ресурсите и над 30 законоположения за опазване на околната среда; също над 90 устава за екологията, определи 430 държавни  стандарта, а местните правни разпоредби достигнаха до 1020.

 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОКОЛНАТА СРЕДА

      От 1996 до края на 2000 г. общата сума на инвестициите в околната среда достигна 3600 трилиона юана, което е с 2500 трилиона повече от периода 1990-1995 г. и е 0.93% от националния брутен продукт. Особено в последните няколко години Китайското финансово министерство лансира дългосрочен държавен кредит, от който 4600 трилиона юана ще се използват за ограничаване на замърсяването и построяването на околната среда, това изигра положителна роля за подобряването на качеството на екологичната обстановка и стимулиране развитието на икономиката.

 

ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО САМОСЪЗНАНИЕ НА НАРОДА

      Цялото общество е все по-загрижено, подкрепя и взема участие в опазването на околната среда. През 1998-1999 г. Централната дирекция по екология и Министерството на образованието повериха на Изследователския център по общополитичското положение към Пекинския Университет да проведе изследване сред близо 10000 жители от 139 административни района в 31-те провинции, автономни района и градове на централно подчинение; резултатите от изследването показаха,че екологичният проблем се е превърнал в гореща тема за обществото. Опазването на околната среда е въведен като задължителен учебен предмет в 9-годишния учебен план. Създаването на зелени училища и зелени социални райони оказват все по-голямо влияние върху обществото.

      Държавата поощрява гражданите да вземат участие в опазването на екологичната обстановка. Бяха открити 12369 телефона за съобщения по екологични проблеми. Увеличи се обнародването на екологична информация, досега са излезли 47 ежедневника и бюлетини по състоянието на въздуха в градовете, седмичник за положението на реките и крайречните райони и друг за качеството на водата в моретата. Около световния ден на Земята на 5 юни се публикува и годишник за екологичната обстановка в цялата страна.