ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВОТО МНОГООБРАЗИЕ

中国国际广播电台

     Китай е една от държавите, които най-рано се присъединиха към “Конвенцията за видовото многообразие” и досега активно участва в свързаните с конвенцията международни дейности и има право на глас по важните проблеми. Китай е  и една от малкото страни в света, които са изпълнили плана, заложен в конвенцията. Завършеният през 1994 г. “План за действия по опазване на видовото многообразие на Китай” доведе до осъществяването на много дейности в тази насока. Според “Закона за опазване на дивите животни” всяко едно престъпление, довело до нарушаване на ресурсите от диви животни, подлежи на наказание, като най-тежкото е смъртно наказание.

    Съответните правителствени ведомства обръщат много сериозно внимание на ефективните мерки за опазване на биоресурсите. През януари 2003 г. китайската академия на науките оглави проект за спасяване на растителните видове на границата на изчезването, като възнамерява за 15 години в 12 района да увеличи количеството на защитените растителни видове от 13,000 на 21,000 и да построи най-голямата в света ботаническа градина с площ 458 кв.км. По този проект вече бяха използвани 300,000,000 юана за събирането на ценни изчезващи растителни видове и ще построи генни банки в Чинлин, Ухан, Сишуанбанна и Пекин.

    Проектът за спасяването на изчезващите животински видове също дава резултати по първоначални наблюдения, в цялата страна вече са построени 250 центъра за развъждане на диви животни, в които се стараят да увеличат популацията на гигантската панда, червения жерав и др. общо 7 важни  видове.

    Към днешна дата, наричаната “държавно съкровище на Китай” и още “живо изкопаемо” гигантска панда поддържа популация от над 1000 екземпляра, условията и на живот непрекъснато се подобряват: популацията на червения жерав от 7 нарасна на 250 екземпляра, което е надежда за спасението му; количеството на изкуствено отглежданите китайски алигатори е близо 10,000 екземпляра; популацията на хайнанския елен от 26 се увеличи на 700 броя; вид китайска чайка от 2000 на 10,000 броя; рядко срещащият се тигър е забелязан в Североизточен и Южен Китай; в момента се извършват изследвания за изкуствено отглеждане на вид глиган.Тъй като все още продължават набезите на бракониерите, със съдействието на международни организации за опазване на животните, популацията на силно застрашения тибетски муфлон, подложена преди на безразборно престъпно изтребване, сега се поддържа на около 70, 000 броя.