СПИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ПУСТИННИТЕ РАЙОНИ

中国国际广播电台

     Този процес е един от най-сериозните екологични проблеми на Китай, тъй като тези земи са с обща площ от 2,620,000 кв.км., което надхвърля далеч общата площ на земеделските земи, и заемат 27% от територията на страната. Към днешна дата тази тенденция вече е овладяна в някои райони, но въпреки това всяка година този тип земи се увеличават с 3000 кв.км.

    Държавната дирекция по горите е започнала осъществяването на план за овладяване на този процес, като целта и е до 2010 г. да спре разрастването на територията им; до 2030 г. на основата на утвърдените резултати от предния период площта им трябва да започне да намалява; до 2050 г. всяка една подобна територия , чиито състояние може да бъде подобрено със съществуващите средства на икономиката и техниката, да бъде спасена и накрая в тях да се установи нужната екосистема.