ОПАЗВАНЕ НА МОЧУРИЩАТА

中国国际广播电台

     След присъединяването си към “ Международната конвенция за мочурищата” през 1992 г. китайското правителство активно се зае със спасяването и възстановяването на естествените мочурища, чиито състояние преди е било силно влошено. До края на 2002 г. Китай даде на 353 естествени мочурища статут на защитени райони, много от тях са в морски, речни и езерни системи, както и покрай гори. От тях 21 са определени като важни обекти с обща площ 3,03 0,000 хектара.

    От ноември 2000 г. започна да се прилага “ Плана за опазване на китайските мочурища”, 17 държавни департамента начело с Управлението на Горите заедно обединиха усилия по изпълнението му. Според този план, до 2010 г. Китай трябва да овладее тенденцията за съкращаване територията на мочурищата вследствие на човешката дейност; до 2020 г. трябва постепенно да възстанови регресиралите или загубени мочурища.