ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИЯ ФОНД

中国国际广播电台

     От 50-те години на миналия век Китай е постигнал истинско чудо в изкуственото залесяване. От 1981 до 2002 г. са засадени над 39,800,000,000 растения. Към днешна дата, площта на запазените залесени гори е достигнала 46,670,000 хектара, което е около 26% от площта на изкуствените гори в света. По това страната се нарежда на първо място, процентът на горска покривка е 16.55%. При всеобща световна тенденция за намаляване на горските ресурси, Китай поддържа едновременен растеж и на площта на горите и на натрупване на качество, поради което бе наредена в списъка на 15-те държави с най-много запазени гори в света от Комисията по екология на ООН.

    От 1998 до 2001 г. китайското централно ръководство е инвестирало 42,700,000,000 юана за опазване на растителността в северозападните райони с концентрация на бедно население, за помощи за селяните, за насърчаване на превръщане на полетата в гори и ливади. Последният проект е разгърнат в 25 провинции, автономни района и градове на централно подчинение, до 2002 г. в цялата държава по този проект са отчетени 6,440,000 хектара залесени площи, от които 3,260,000 са по залесяване на обезлесени планини. Този проект даде резултат още в началото, който се изразява в намаляване степента на ерозията в някои райони. Друг успешен план е започнатият през 1998 г. проект за опазване на естествените гори, който постановява да се спре сечта в тези гори по територията на цялата страна. В много райони бившите дървосекачи са станали горски пазачи.

    Според целите на доклада за изследването на горите в рамките на процеса на стабилно развитие на Китай, до 2050 г. горската покривка ще достигне 28%.