РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО

中国国际广播电台

     През последните години китайското правителство основа много важни райони за регулиране на замърсяването, прие и приложи политическа стратегия, включваща план срещу замърсяването на водните басейни, мерки за управление и премахване на замърсителите. До края на 2002 г. правителството вече е инвестирало 40 млрд. юана за опазване на околната среда в района Санся на Яндзъ и на самата дига. През 2001 г. замърсителите в района на каскадата бяха намалени с 37 производства, а 60-те производителя в рамките на района намалиха отпадните замърсени води с 15.6%; твърдите отпадни вещества са с общо тегло 8000 тона, като от тях количеството на аеробните вещества е намалено спрямо миналата година с 48.3%. Във водния басейн на силно замърсеното езеро Тайху от 2002г. е започната програма по “преливане”- от река Яндзъ се доставя  чиста вода на простиращото се на площ от 36,900 кв.км. сладководно езеро. Този план вече даде видими резултати за подобряване на водната среда; съдържанието на основните замърсители фосфор, азот и соли на магнезиевата киселина е намаляло спрямо предните 4 години на 56%, 25% и 9%; водопроводната вода на Шанхай, почерпена от езерото също има видимо подобрение, а това е от полза на близо 10,000,000 души.

      В същото време, в Китай повсеместно се предприеха мерки за наблюдение и контрол над качеството на въздуха. През 2002 г. ,като цяло, качеството на въздуха в градовете се е подобрило, в наблюдаваните от екологичните департаменти 339 града, 117 са достигнали или са близо до втора степен качество на въздуха по китайската система, от тях Хайкоу, Саня, Чунчин и други общо 10 града са достигнали първа степен от стандарта. Пекин също има видими резултати в тази област, през 2002 г. качеството на въздуха е достигнало втора степен от стандарта, а добрите за астрономически наблюдения дни са 201, което е увеличение с 19 дена спрямо миналата година. Изгорелите газове от колите в повечето китайски градове са достигнали  първа степен от европейския стандарт, Пекин и другите големи градове са започнали вече да осъществяват втора степен от европейския стандарт.