ВИДОВО МНОГООБРАЗИЕ

中国国际广播电台

 Флора и фауна

  Китай е една от страните в света с най-богата флора и фауна. Страната има 30,000 висши растителни видове и 6347 видове гръбначни животни, които представляват съответно 10% и 14% от състава на световната флора и фауна. Континенталната биологична екосистема се характеризира с богато многообразие от 599 вида. Китай се отличава с богатство не само на дивите видове, но и на култивираните растения и домашните животни. Китай разполага с изключително богати биоресурси, с което си спечели метафоричното определение за естествена генна банка на световните биоресурси и може да се каже, че това не е преувеличено заявление. ( на снимката: гигантска панда, едно от най-редките диви животни в Китай)

Изчезващи видове

   Поради намаляването на горските ресурси и изчезването на диви видове, много китайски редки животни и растения се намират на границата на изчезването. По първоначални данни техният процент е от 15% до 20% от общия биофонд. Към настояща дата са изчезнали 200 ендемични вида, а 300 вида сухоземни гръбначни животни и около 410 вида и 13 семейства диворастящи растения са на границата на изчезване. Например, броят на хайнанската черноглава дългоръка маймуна и хайнанската черна мечка силно е намалял; слонът, паунът и др. също са застрашени. Дивите животни вече са катастрофално намалели, еленът, дивият кон, синдзянският тигър и други 20 редки животни вече са практически изчезнали.


Външни видове-агресори

    Това са видове, които не присъщи на местната биосфера, но са се установили трайно в нея, числеността им заплашително нараства и се разпространяват навсякъде; така те се превръщат в огромен и сериозен проблем за местната екологична обстановка, вкл. и за човешкото здраве и икономическо развитие. От 80-те години на 20-ти век, успоредно с ускореното развитие на китайската икономика за навън и с увеличаването на човешката миграция, навлизането на външни биологични видове доведе до изостряне на обстановката.

   Към днешна дата, в почти всички китайски провинции, автономни райони и градове на централно подчинение са открити подобни видове-агресори. Те вече се превърнаха в сериозна заплаха за местното видово многообразие и екологична среда, като положението е най-тежко в местата с ниска надморска височина и тропическите острови. През януари 2003 г. китайското екологично управление и китайската Академия на науките проведоха проучване, чиито резултати оповестиха. Според доклада общо 16 външни вида-агресора са включени в “черен списък”.