СЪСТОЯНИЕ НА ВЪЗДУХА

中国国际广播电台

     През последните години качеството на въздуха в градовете на Китай като цяло се подобрява, но все още в близо 2/3 от градовете качеството на въздуха за момента не е достигнало втора степен от стандарта. Праховите частици във въздуха най-силно влияят на състоянието на въздуха на градовете, като тяхното количество като цяло е по-високо в северната част на страната.

    Градовете с прахово замърсяване главно са разположени в Северен, Северозападен и Североизточен Китай, както и в Централната равнина, източната част на провинция Съчуан, гр. Чунчин. Сред тях, в някои от градовете се наблюдава и сравнително сериозно замърсяване с SO2. В Южен Китай пък има проблем с киселинните дъждове, които са разпространени на сравнително широка територия.