СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

中国国际广播电台

       Китай има 7 основни надземни водни системи: Яндзъ (Чандзиан), Жълтата река (Хуанхъ), Сунхуахъ, Ляохъ, Джухъ, Хайхъ и Хуайхъ. В публикувания от китайското Управление по екология документ “ Екологично състояние на Китай за 2003 година” се вижда, че степента на замърсяване на седемте главни китайски реки се подобрява непрекъснато. По статистиката от 2003 г. процентът на водни басейни от 1-3 вид е 37.7 %, а през 2001 г. той даже не е достигал 1/3.

      От седемте реки най-тежко е положението на Хайхъ и Ляохъ. Основните замърсители на тези седем реки са нефтени продукти, химически изискан кислород, амоняк и азот, високо магнезиеви киселинни соли, летливи фенол и живак и др. При езерата и язовирите основното замърсяване е с азотни и фосфорни производни, което е довело до тежък проблем със свръх захранването. Езерото Диенчъ в това отношение е с най-сериозно състояние, а третото и петото по големина езера на Китай, съответно Тайху и Чаоху, също имат изразен този проблем, но в по-лека степен.

      Състоянието на подземните води в по-голяма част от градовете и районите на Китай, като цяло, е сравнително добро. В някои райони има и сравнително тежко замърсяване, главно в централните градски райони с концентрация на население и промишленост. Основните  показатели на замърсяване на подземните води са нитрати, нитрити, амоняк и азот, желязо, магнезий, хлорни производни, сулфати и др.