Получаване висше образование в Китай
中国国际广播电台

      

    За да получи човек висше образование в Китай, трябва определена научна степен и равнището на китайски език. За влизане в някои Вузове е необходим изпит. Чуждестранните студенти могат чрез интернет да се свържат с китайските Вузове. Ако е приет, студентът може да извърши опростена процедура. Понастоящем в Китай повече от 300 Вуза приемат чуждестранни учащи се.

    Учебната такса в Китай е ниска. Тя е различна за различните Вузове и различните специалности, които студентите следват. Понастоящем, обикновено всека година учебната такса е около 20,000 юана.

    Китай придава голямо значение на привличането на чуждестранни учащи се в Китай да получат висше образование. Това е  важен начин за повишаване на международния статут на Китай и за създаване на много добри Вузове в света. Китай ще предприеме по-нататъшни мерки за подобряване условията за следване на чуждестранни учащи се в Китай, за да привлекат повече студенти, особено повече аспиранти. 

Чуждестранни студенти в Пекин