Изучаване на китайски език

中国国际广播电台

        

    Много чуждестранни учащи се идват в Китай за да следват китайски език. Понастоящем повече от 60% от учащите се  изучават китайски език. В Китай учебната система за изучаване на китайски език е гъвкава. Има семинари, които продължават няколко месеца или няколко седмици. Има и четиригодишно основно обучение. В Китай има различни учебни помагала по китайски език, предназначени за  чуждестранните учащи се. Във Вузовете съгласно различното езиково равнище на студентите, се преподава на китайски език, или на китайски и английски език.

   В Китай чуждестранните учащи се изучават китайски език във Вузовете. Понастоящем повече от 300 Вуза в Китай приемат чуждестранни учащи се да следват китайски език. Студентите могат и сами да се свързват с Вузовете.

  От 1992 г. в Китай се провежда изпит за равнище на китайски език, което е наречен китайски тоефл. Този изпит се разделя на няколко степени, които определят равнището на китайски език на явилите се на изпита. Понастоящем този изпит се провежда не само в Китай, а в 28 страни и райони в света.