Общо положение с чуждестранни учащи се в Китай

中国国际广播电台

       

    През последните години, китайската икономика се развива бързо. Международният статут на Китай се повишава очевидно. В резултат на това, в Китай са привлечени все повече и повече чуждестранни учащи се. Понастоящем чуждестранните учащи се в Китай са около 77,000 души, сред тях студентите на самоиздръжка заемат над 90%. Те са главно от Република Корея, Япония, САЩ, Виетнам, Индонезия, Тайланд, Германия, Русия, Непал, Франция, Австралия, Малайзия и други, общо 170 страни и района в света.

   Чуждестранните учащи се в Китай следват главно китайски език, китайска култура, китайска история, китайска традиционна медицина и фармацевтика и други. През последните години те следват и специалностите право, счетоводство, физика, инженерство и други.

    В Китай са предприети мерки за разширяване на приема на чуждестранните учащи се. Тези мерки съдържат следното: да се позволи на учащите се да живеят извън студентския град, с цел те  по-удобно да контактуват с обикновените китайки жители, и по-задълбочено да се запознаят с Китай, да се преподава на китайски и английски език, за да се привличат учащи се с по-ниско ниво на китайски език.

   Според непълни статистически данни, от създаването на КНР до сега, броят на чуждестранните учащи се в Китай достигна над 630,000 души от 170 страни и райони в света. Те играят важна роля в изграждането и развитието на своите страни и за обмена и сътрудничеството между техните страни и Китай.