Шанхайски университет за транспорт

中国国际广播电台


     

    Шанхайският университет за транспорт е университет с приоритет - физика и машинно-инженерство. Той е създаден през 1896 г. В този университет има 21 института, като Институт по корабостроене и океанология, Институт по енергетическо машиностроене, Институт по електронна информатика и други, има 55 специалности с различни учебни предмети като физика, инженерство, мениджмънт, агрономство, икономика, право, педагогика и други.

   Този университет е известен и с научно-изследователските си постижения в областта на електрониката, корабостроенето, океанологията, автоматизиран контрол, материали и други.

   Понастоящем в университета учат повече от 14,000 студенти-бакалаври, повече от 7000 аспиранти, и повече от 1600 чуждестранни учащи се. Дълги години Шанхайският университет за транспорта е подготвил повече от 100,000 висококвалифицирани кадри, включително и забележителни политици, обществени дейци, предприемачи, учени, професори и експерти по инженерство. Ако искате да научите повече за този университет, посетете уеб страницата му: http://www.sjtu.edu.cn/