Пекински педагогически университет

中国国际广播电台


     Пекинският педагогически университет, създаден през 1902 г. е първият педагогически университет в Китай. Той е и най-известният педагогически университет в Китай. Той е важна база за подготвяне на преподаватели и учители по различни учебни предмети.

   При Пекинския педагогически университет има Институт за педагогика, Институт за обучение на преподаватели и учители, Институт за китайски език и култура, Института за психология, общо 15 института, 48 специалности на базово висше образование. Изследванията по педагогика, психология, предучилищно образование и други науки се ползват с голям авторитет в страната.

   В Пекинския педагогически университет работят близо до 2500 преподаватели и работници, има повече от 20,000 студенти, сред тях редовни студенти-бакалаври са 7000 души. В Университета учат и повече от 1000 чуждестранни студенти.

    През последните години, Пекинският педагогически университет пълноценно използва педагогически и управленчески ресурси, обучава много преподаватели и учители. Ако искате да научите повече за този университет, посетете уеб страницата  му http://www.bnu.edu.cn/