Университет Фудан

中国国际广播电台


     Университетът Фудан вече е един от влиятелните международни научно-изследователски центрове. Той поддържа отношения на сътрудничество с повече от 200 университета и изследователски центъра от близо 30 страни и района.

    В Университета Фудан учат 25,000 студенти, и 1650 чуждестранни учащи се. Ако искате да научите повече за този университета, посетете уеб страница му : http://www.fudan.edu.cn/