Университет Цинхуа

中国国际广播电台


    Университетът Цинхуа в Пекин е държавен университет, известен с постиженията в областта на естествените науки и инженерство. Той има близо стогодишна история и е една от най-важните бази за подготовка на висококвалифицирани кадри в Китай.

    Понастоящем към Университета Цинхуа има Институт за физика, Института за архитектура, Института за хидротехника, Института за машинно инженерство, Института за информатика, Института за хуманитарни науки, Института за икономическо управление, Института за право, Института за изобразително изкуство, Института за управление на комуналното стопанство, Института за приложни технологии, общо 11 института и 44 факултета.

   Изследванията по архитектура, информатика,  физика са много известни в Китай. През 20 години, Университетът Цинхуа се развива, бързо, последователно са открити катедри за социални науки като управление, китайски език, средства за масова информация и други. В момента се подготвя създаването на Института за медицина при Университета.

   В Университета Цинхуа има около 7100 преподаватели и работници. В него учат повече от 20,000 студенти, сред тях студенти базово висше образование са 12000 души, в магистърски и докторски програми са близо 10000 души. В Университета учат и много чуждестранни студенти.

   Университетът Цинхуа е известен в страната, даже и в света, с високото преподавателско ниво и високото ниво на научни изследвания. Ако искате да научите повече за Университета Цинхуа, посетете и уеб страница му http://www.tsinghua.edu.cn