Общо положение с Вузовете в Китай

中国国际广播电台


    През последните години, китайските Вузове разширяват мащаба на кандидат-студентския прием. Понастоящем броят на учащите в различните китайски Вузове се е увеличил  няколко пъти в сравнение с 1998 г и достига 20,000,000 души.

В Китай полувисшето образование е 3 години, за базово висше образование са необходима 4 години, за магистър и доктор още 2 до 3 години.

    Китайските Вузове са главно държавни. Повечето университети също са държавни. През последните години, частните Вузове се развиват бързо. Някои са с по-голям мащаб. Но частните Вузове се различават от  държавните по преподавателското равнище и по авторитета.