Изпити за различни свидетелства

中国国际广播电台

    Освен изпитите за научна степен, в Китай се провеждат и много изпити за получаване на различни свидетелства. Хората се явяват на тези изпити, за да увеличат шансовете си за намиране на работа. Понастоящем в Китай изпитите за свидетелства, в които появяват най-много хора съдържат: изпит за равнище на чужд език, изпит за равнище на компютър, изпити за владеене на музикални инструменти и танци, изпити за получаване лиценз като адвокат, счетоводител и други. Наред с икономическото развитие , в Китай се появяват някои изпити за получаване на международни професионални лицензи.

  В Китай изпитите за свидетелства обикновено се разделят на различни изпити на степени, което означава различно равнище на хората, получили свидетелствата. Затова много изпити за свидетелствата не се провеждат еднократно. Хората трябва непрекъснато да учат, за да повишат равнището си.