Аспирантски изпити

中国国际广播电台

      В Китай аспирантският изпит се състои от две части: писмен изпит и устен изпит. Темите на писмения изпит и минимума за приемане се определят от Министерството на образованието. Студентите, които кандидатстват за аспиранти по социални науки трябва да държат изпити по политика и чужд език.

А студентите, които кандидатстват за аспиранти по естествени науки, трябва да държат изпити по политика, чужд език и математика. А темите на изпитите по специалността се определят от самите Вузове. След като издържат писмени изпити, студентите се явяват на устни изпити. Вузовете съгласно класирането по писмени и устни изпити приемат аспиранти.

 През последните години, поради трудното намиране на работата в Китай, броят на кандидатствуващите за аспиранти се увеличава. Освен това, наред с реформата на образователната система, самостоятелността на Вузовете при приемането на аспиранти се увеличава.