Кандидат – студентски изпити

中国国际广播电台

     В Китай изпита за кандидатствуване за Вузове се провежда под ръководството на Министерството на просветата. Темите на изпити се определя от държавните или провинциални образователни ведомства. Изпити се провеждат от 7-ми юни всяка година и продължават два или три дни.

    Понастоящем темите на изпити за кандидатствуване за Вузове са наречени “3 плюс X”. Тук 3 означава китайски език, математика и чужд език. X означава изпит по естествени науки или изпит по социални науки, т.е. ученици, които кандидатствуват за специалността социални науки държат такъв изпит, а тези, които кандидатствуват за специалността по естествени науки държат изпити за естествени науки.

  В някои райони X означава изпит по определен предмет като физика, химия, биология, история съгласно изискванията на Вузовете, за които учениците кандидатствуват.

   Дълго време изпитите за кандидатствуване за Вузовете се ползват с голямо внимание от хората. През последните години, наред с разширяване мащаба на кандидат-студентския прием и повишаването на процента на приетите студентите, натискът върху учениците и техните родители намалява.