Изпити за влизане в основно училище

中国国际广播电台

        В Китай изпита от основното в средното училище е наречен среден изпит. Поради това, само 60% от учениците могат да бъдат приети в средното училище, което даже е по-нисък процент от този на приетите във Вузовете. Затова средните изпити се смятат за едни от най-трудните изпити.

Темите на средните изпити се определят от образователните ведомства на различните райони. Главните предмети са китайски език, чужд език, математика, физика, химия и други. Изпитите се провеждат  през юни всяка година.

Учениците само ако имат по-добри успехи, могат да влязат в средно училище, и после да имат шанс да следват във Вузове, и да имат по-голяма възможност да намерят добра работа. Учениците, които не постигнат добри успехи в средните изпити,  не могат да бъдат приети в средното училище, и са изправени пред ситуацията да се трудоустрояват с по-ниско образователно ниво. Затова немалко китайци наричат средните изпити “съдбовни изпити”.