Извънучилищно образование
中国国际广播电台

     Освен образованието в училища и Вузове, в Китай има и много образователни учреждения. Китайците, които имат традиция на уважение и оценяване на образованието, използуват тези учреждения да задоволят желанието си за обогатяване на знанията.

  Образователните учреждения в Китай вклюват културни домове за юноши и младежи, центрове за мероприятия на младежите и юношите, групи за обучение, лекции по интернет и други. Тук юношите и младежите съгласно своите интереси и нужди изучават музика, танци, рисуване, изучават и културни знания, участвуват в различни научно-технически и културно-развлекателни мероприятия. Тук те увеличават знанията и способностите си, и обогатяват живота си.